Anasayfa AŞKA DAİR...

MUSA ŞENGÜL

Aşka Dair Musa

e-Posta Yazdır PDF

 aska_dair_

Aşk kişinin varlığının merkezi olan benliğini aşarak sevgilinin benliğine ulaşma ve onun şahsında var olma çabasıdır.

Aşk sevginin çocuğudur.

Aşk sevginin kendi kendisini aşmasıdır.

Aşk tekâmülün en büyük itici gücüdür.

Aşk bu dünyadaki bütün doyumların tepe noktasıdır.

Aşk taş, topraktan geçip öteleri özlemektir.

 

Bu dünyada yapılacak en önemli ve zorlu iş birine âşık olmaktır. Aşk bir insanın bu dünyada yaptığı en büyük keşfin sonucudur. En büyük keşif bir insanın diğer bir insanı keşfetmesidir. Siz bir insanı keşfedersiniz onun sizi keşfetmesini beklersiniz. O da sizi keşfederse bu dünyadaki en büyük, en güçlü, en temiz, en faydalı birleşmenin kapısı aralanmış olur. İşte bu sağlıklı birleşimdir ki; yani iki insanın bütün benlikleriyle, bütün varlıklarıyla bir birine akmasıyla dünyadaki her şey aslında birbirine âşık olup, birbirine eren sevgililer eski benliklerini terk edip yeniden var olur. Sevgiliye vuslat aslında ölümü yenmektir. Gözlerinden akan sevda dudağında damlayan bir anlam ve içsellik kazanmış olur.

Âşık olmak yaratıcının eyleminin etkisi altına girmektir. Âşık olmak yaratıcının eylemi olmaktır. İyilik bizi güzelliğe, güzellik bizi doğru eyleme ulaştırır. Aşk engellenmez eylem demektir. Aşk sebepler sebebidir. Aşkın aşka âşık olamaz. Doğru eylemin eylemine eylem katması yani birin bin olması. İşte bütün hazırlıklar varlığı doğru eyleme çekme gücüdür…

Sevilmek, sevmek, âşık olmak ve aşk olmak sevilmek sevgiyi hissetmek sevmek sevgiyi hissettirmek, âşık olmak aşkın etkinliğine girerek yok olup tekrar genel olarak var olmak. Oysa aşk başkadır. Aşk güzellik yayından yokluk okunu atar. Aşk âşık olmaya layık kimseleri köleleştirir. Aşk güzelliğin özüdür. Aşk sevenleri aşk tuzağına düşürür. Aşk güzelliğe indirgenemez. Ancak güzelliğin özü ile aşka ulaşılır.

 

Aşk eylemselliktir. Bütün potansiyel güçleri keşfedip harekete geçirme çabasıdır. Çünkü öylesine bir amaç görmüşsünüzdür ki, her an her dakika başka bir şey yapmanız, sevgili için pervane olmanız dönüp dönüp durmanız gereklidir Gece ile gündüz birbirine karışmalı, yaşama sevinci coşmalı, aşk ateşi bütün anlamsızlığına anlam, bütün adaletsizliğine hareket katmalı. Gerçek âşık vefasız sevgiliyi karşısında yıkılmadığına göre gerçek sevgili vuslat kapısını açtığı zaman dirilir, ayaklanır, eylemine eylem, gücüne güç, cesaretine cesaret katar. Eylemselleşir ölürcesine, yok olurcasına.

 

Aşktır atomu dönüp dolaştıran aşktır gezegenleri güneşler etrafında döndüren. Aşktır pervaneyi ateşe iten. Aşktır insanı semah ettiren. Bu cihanda dönmeyen aşk etkisini zayıf da olsa hissetmeyen nedir! Aşktır aşk her zerrede gezinen. İşte insandır aşk yolunda yürümek istemeyen. İşte insandır aşkı kirleten, işte insandır aşkı hor gören. İşte insandır diri olmayan uyuyan uyurgezer. İşte insandır aşkı fark etmeyen. İşte insandır zamana mekâna yenilen. İşte insandır kendisini unutan taş toprakla övünen. İşte insandır âşık olma cesaretini göstermeyen. İşte insandır gerçekten kaçan. İşte insandır yok olmak istemeyen. İşte insandır aşkın gücünü görmeyen. İşte insandır balon gibi şişip benliğini şeytanlaştırıp anlamsızlık semalarında başıboş içi boş gezinen.

 

Aşk olmazsa iman eylemselleşmez. Aşk yaşamın düşündüğümüzden daha anlamlı olduğunu fark ediştir. İşte bu fark ediş bizi duygusal, ruhsal, düşünsel, cinsel yoğun bir aktiviteye sürükler. Biz yaptığımız işin karşılığını almak için artık beklemekteyiz, yaşam doyasıya ve dolu dolu geçmekte.

 

Aşk uzun bir zamanın bir an gibi kısa yaşanmasıdır. Aşksız yaşam ise durmaktır, donmaktır, zamana ve mekâna mahkûm olmaktır. Aşk bizi zamandan ve mekândan kurtaran özgürlük kuşudur. Binlerce senede kat edemeyeceğimiz bir mesafeyi bir anda bize aldırır. Sevgiliye olan ayrılık ise araya zamanın, mekânın ve dikenli dostların geçmesi demektir. Bu ayrılık da eğer sevgililer daha önce birbirlerinin derinliğine dalma başarısı göstermişlerse aşkı sevgiye kadar inse bile yok olmaz. Ama sevgililer birbirlerinin derinliğine tam olarak dalmamışsa ayrılık dağları aşkı sona erdirebilir. “Ne sen beni unut, nede ben seni. ” Sözündeki sır anlaşılmaz sevgili aşığı tamamıyla unutup gönlünden silebilir.

Aşkın eylemi başka insanların âşık olmasını kolaylaştırıcı çalışmalar içinde olmaktır. Sevgi dağıtmaktır, sevenleri güzelliğe çağırmaktır. Aşkın eylemi aşkın yaşanacağı mekânları hazırlamak ve onları korumaktır. Aşkın eylemini yapabilmek için vicdana ruha insafa cesarete gerek vardır. Âşık olup da aşkın eylemini gerçekleştirmeyenlere yazıklar olsun. Aşk kadehinden içip de başkalarını unutanlara yazıklar olsun.

 

Aşkın eylemini gerçekleştirmeyen aşkı yalnızca kadehten içer. Aşkın eylemini gerçekleştirebilen küpten içer. Hatta Tanrı isterse denizden de içer denizden. Âlemlerin rabbine hamd olsun hamd. Bütün bu alanları aşk ile doldurma olgunluğuna ulaştıran rabbe hamd olsun hamd. “ Dost evi gönüller, gönüller yapmaya geldim. ” Gönül yapan arş yapar, aşkın eylemi insanları gönül sahibi yapmamaya çalışmaktır. “ Bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil. ” Gönülleri korumayıp yıkan, nasıl gönül yapabilir nasıl, nasıl?